ΠΡΟΣΟΧΗ
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ολοκληρώσουν  την παραλαβή των συγγραμμάτων
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012) που προσδιορίζει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Uncategorized | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Προκηρύξεις | Comments Closed

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ολοκληρώσουν τη δήλωση και την παραλαβή των συγγραμμάτων μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που προσδιορίζει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed