Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες internet με έμφαση σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

 Σχετικό έγγαφο

Posted in Προκηρύξεις | Comments Closed

Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα και Μικροεπεξεργαστές με έμφαση στον Έλεγχο και στην Βελτιστοποίησή τους».

Σχετικό έγγαφο

 

Posted in Προκηρύξεις | Comments Closed