Σας ενημερώνουμε ότι το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 θα διδαχθεί ως προαιρετικό το μάθημα με τίτλο «Θεωρητική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας».

Το μάθημα μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν οι φοιτητές όλων των εξαμήνων. Η διδασκαλία του μαθήματος, θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

  • ΣΕΥΠ Πέμπτη 16:00 – 18:00 (Αίθουσα 204)
  • ΣΤΕΦ Πέμπτη 18:00 – 20:00 (Μικρό Αμφιθέατρο)

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Δρ. Γεώργιος Φούρλας

 

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Με ένα νέο, ηλεκτρονικό και ασφαλές σύστημα που αρχίζει να λειτουργεί από τις 24/9/2012 (8π.μ), οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για έκδοση νέας φοιτητικής ταυτότητας, από τη διεύθυνση:  http://academicid.minedu.gov.gr

Η νέου τύπου ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, καθώς και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισητηρίου (Πάσο). Συνεπώς κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέου τύπου ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές, ειδικότερα :

η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οικείου ιδρύματος.
Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα διαβιβάζονται κατόπιν στον Ανάδοχο,( που έχει επιλεγεί με Διεθνή Διαγωνισμό) για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή στους δικαιούχους φοιτητές.
Οι φοιτητές δεν θα επιβαρύνονται για την ταυτότητά τους, εκτός από την περίπτωση ανατύπωσης λόγω απώλειας.

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Δημόσια κλήρωση ανάδειξης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού:

“ΣΥΝΤΗΡΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ”

 

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Διαγωνισμοί | Comments Closed

Οδηγίες ενεργοποίησης

Σημείωση:

Ο παραπάνω λογαριασμός ισχύει και για τις υπόλοιπες τηλεματικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

(eclass, webmail, ασύρματο δίκτυο κτλ)

Εάν επιθυμείτε η αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης μπορεί να γίνει στο http://account.teilam.gr

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Η DAAD διοργανώνει και φέτος μια λεγόμενη Science Tour με θέμα «Understanding Biodiversity and Climate Change» και απευθύνεται σε ερευνητές και καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με το άνω αναφερόμενο αντικείμενο.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχει η εξής ιστοσελίδα:
http://www.research-in-germany.de/sciencetour2012

 

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Συνεδρίαση Ε.Σ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Εφαρμογές τους στην Οικονομία και την Εκπαίδευση».

Σχετικό έγγραφο

Posted in Προκηρύξεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed