Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στις 30-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοικητηρίου του Ιδρύματος.

 

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινούν την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 

μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr/

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος  2012 – 2013.

Σχετικό έγγραφο

Posted in Προκηρύξεις | Comments Closed

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣΟ E-UNIVERSITY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ » MIS 304287.

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 1oυ Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Σας πληροφορούμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για την κάρτα σίτισης

θα γίνεται στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας (στον 1ο όροφο του παλιού Διοικητιρίου, Κα Κιούση Φωτεινή)

μέχρι και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012.

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed