Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα – Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Επαναπροκήρυξη εκλογής Προϊσταμένου του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου.

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed
Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Περιφερειακό Συνέδριο στη Στερεά Ελλάδα

“Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης-Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη”

Ανακοίνωση τύπου

Πρόγραμμα

Αφίσσα

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed

Ανοικτός Διαγωνισμός, συνολικής δαπάνης Εκατόν Πενήντα Τριών Χιλιάδων Ευρώ (153.000,00€) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 23% για την ανάθεση του έργου «OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ».

Σχετικό έγγραφο

Posted in Διαγωνισμοί | Comments Closed

Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Τρίτη 5/2/2013)

Σχετικό έγγραφο

Posted in Ανακοινώσεις | Comments Closed