ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας-Ενημέρωση έναρξης πιλοτικής λειτουργίας της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου   January 9th, 2013

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 09/01/2013 τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, για τα μαθήματα των Τμημάτων:
1. Ηλεκτρονικής,
2. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
3. Εμπορίας και Διαφήμισης,
4. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, το οποίο είναι προσπελάσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνσης qa.modip.teilam.gr. Οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν με τον προσωπικό τους λογαριασμό για τις τηλεματικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 13/01/2013.

Ο Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
και Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής