ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΥΔΟΞΟΣ”   January 15th, 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΥΔΟΞΟΣ”

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2013.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
http://eudoxus.gr/files/paratasi_dianomis_2012_2013_xeim.pdf