Διενέργεια κληρώσεων επιτροπών έτους 2013   January 22nd, 2013

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας  θα διενεργήσει κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπών του Τ.Ε.Ι.  για το έτος 2013.

Η κλήρωση είναι δημόσια και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9:00 στο γραφείο αρ. 215 του νέου κτιρίου της Διοίκησης στη Λαμία από τους  προϊσταμένους Διευθύνσεων του Τ.Ε.Ι. και την προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων.

Σχετικό έγγραφο