Διαπίστωση εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   January 28th, 2013

Διαπίστωση εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένου  του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο