Διαπίστωση εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   January 28th, 2013

Διαπίστωση εκλογής Προέδρου–Προϊσταμένου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο