ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ   January 28th, 2013