Δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ για το Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)   November 5th, 2011

Δημοσίευση σχετικού ΦΕΚ για το Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 2234/4-10-2011 τεύχος Β όπου στις σελίδες 30695-30697 ορίζονται οι διακαιούχοι,

ο τρόπος χορήγησης και οι παρεχόμενες εκπτώσεις.