Περιφερειακό Συνέδριο Πολιτών: Λαμία-Χαλκίδα 11-12 Φεβρουαρίου 2013   February 7th, 2013

Περιφερειακό Συνέδριο στη Στερεά Ελλάδα

“Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης-Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη”

Ανακοίνωση τύπου

Πρόγραμμα

Αφίσσα