ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΑΡ. 3/21-1-2013   February 13th, 2013