Σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   February 20th, 2013