Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα – Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   February 25th, 2013

Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα – Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο