ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ της 04-03-2013   March 1st, 2013