Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε απάντηση επιστολής του υπουργού Παιδείας   March 5th, 2013