Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαμίας – 2η Ημερίδα ενημέρωσης   March 6th, 2013