Προκήρυξη εκλογών για τη θέση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   March 7th, 2013