Βιογραφικά υποψήφιων για τη θέση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας   March 11th, 2013