ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ. 2012-13   March 18th, 2013

Έχουν ήδη αρχίσει οι δηλώσεις των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο 2012-13 και η ημερομηνία λήξης έχει καθορισθεί από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. (Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει ορίσει προγενέστερη ημερομηνία λήξης, θα ισχύσει η προγενέστερη.)

Έχει ήδη αρχίσει και η διανομή των δηλωθέντων βιβλίων και η παραλαβή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 17 Μαῒου 2013.

Σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Φ.12/30185/Β3/4-3-2013.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι για κάθε σύγγραμμα που δηλώνετε μπορείτε και αυτό το εξάμηνο να επιλέγετε την παραλαβή του από άλλο φοιτητή, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε συγγράμματα που έχετε στην κατοχή σας και δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μέσω της εφαρμογής Εύδοξος+ (http://eudoxus.gr/EudoxusPlus.html). Για κάθε ανταλλαγή συγκεντρώνετε πιστωτικές μονάδες για να αποκτάτε ελεύθερα συγγράμματα επιπλέον όσων δικαιούστε για τα μαθήματα που παρακολουθείτε.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το ΕΔΕΤ έχει εξασφαλίσει ειδικές φοιτητικές προσφορές για ασύρματο Internet 3G, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους (€4,74 για 4GB μηνιαίως). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.grnet.gr/UniversityMobileInternet.
Ακόμη, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στη διαδικτυακή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Εύδοξος (https://service.eudoxus.gr/cms/), στην οποία μπορείτε να ανταλλάσσετε απόψεις με φοιτητές του Ιδρύματός σας για τα συγγράμματα που παραλαμβάνετε.