Ανακοίνωση Προέδρου Συμβουλίου ΤΕΙ Λαμίας   May 12th, 2013

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Μετά τη δημοσίευση του διορισμού του από το Συμβούλιο του Ιδρύματος (ΦΕΚ 134 29 Μαρτίου 2013) και τη διαπιστωτική πράξη από το υπουργείο Παιδείας (ΑΔΑ: 549-08Λ 26-04-213), ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Αναστασίου ανέλαβε Πρόεδρος του ΤΕΙ Λαμίας στις 29-04-2013.