ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Πέμπτη 23-5-2013)   May 20th, 2013