Πρόσκληση Συγκλήτου/Συνέλευσης ΤΕΙ Λαμίας (συνεδρίαση αριθμ. 1, Πέμπτη 23-05-2013)   May 22nd, 2013