Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας – Ημερίδα: “30 χρόνια τμήμα Ηλεκτρονικής 1982-83 / 2012-13”   May 31st, 2013