Ανακοίνωση Προέδρου Συμβουλίου ΤΕΙ κ. Ανδρέα Φιλίππου (30 Μαΐου 2013)   May 31st, 2013