Πρόσκληση Συγκλήτου/Συνέλευσης ΤΕΙ Λαμίας (συνεδρίαση αριθμ. 2)   June 4th, 2013