Πρόσκληση Προέδρου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για συνάντηση   June 13th, 2013