Πρόσκληση Συγκλήτου/Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (συνεδρίαση αριθμ. 1)   July 1st, 2013

Σας καλούμε να περαστείτε σε τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου/Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, στις 3-07-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του Ιδρύματος.

Σχετικό έγγραφο

Απόφαση ορισμού του τρόπου καθορισμού της Εκπροσώπησης των Προέδρων των Τμημάτων στη Συνέλευση

Απόφαση συγκρότησης Συνέλευσης