Πλήρωση δύο θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των τμημάτων Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ και Ηλεκτρονικής   July 4th, 2013