Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   July 17th, 2013

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή
αιτήσεων αποσπάσεων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2013 – 14.

Σχετικό έγγραφο