Γνωστοποίηση για ενδιαφερομένους να αποσπασθούν ή να μεταταγούν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας   July 26th, 2013