Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας   August 29th, 2013