Δελτίο τύπου και απόφαση της Έκτακτης Συνόδου Προέδρων – Αναπληρωτών Προέδρων την 6η Σεπτεμβρίου 2013   September 9th, 2013