Αναστολή εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013   September 9th, 2013