Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις σίτισης   November 8th, 2011