Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Γενικού Διευθυντή ως Οργάνου Διοίκησης – Προϊσταμένου των Υπηρεσιών και του Προσωπικού του Ι.Κ.Υ. με τριετή θητεία   September 9th, 2013