Γραφείο ERASMUS – Αιτήσεις για διδασκαλία και επιμόρφωση για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2013-2014   September 27th, 2013

Το Γραφείο ERASMUS ανακοινώνει ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για κινητικότητα ERASMUS για διδασκαλία και επιμόρφωση για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο 2013-2014 μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013.

Σχετική προκήρυξη