Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας   October 3rd, 2013