Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   October 4th, 2013