Οδηγίες και διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών Χειμερινών Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014)   October 8th, 2013

Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Χειμερινά Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα (EILC)

που διοργανώνουν οι χώρες υποδοχής καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο ERASMUS μέχρι τις 24/10/2013.

Σχετικό έγγραφο