Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης – Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια Υπαλλήλων   October 16th, 2013