Πίνακας Εκλογέων για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας   October 17th, 2013