Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   October 17th, 2013