Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εποχικού προσωπικού με θέση εργασίας Σ.Ο.Χ. (1/2013 Τ.Ε.Ι. Λαμίας)   October 23rd, 2013

Στις 23-10-2013 αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία και στο Καρπενήσι,

οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εποχικού προσωπικού με θέση εργασίας ορισμένου χρόνου της προκήρυξης Σ.Ο.Χ. 1/2013 Τ.Ε.Ι. Λαμίας

από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για την κατάταξή τους.

Στα συνημμένα παρόντα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μόνο για το σύνολο μονάδων, τη σειρά κατάταξής τους ή τυχόν απόρριψης τους.

Πίνακας κατάταξης Λαμίας

Πίνακας απορριπτέων Λαμίας

Πίνακας κατάταξης Καρπενησίου

Πίνακας απορριπτέων Καρπενησίου