Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εποχικού προσωπικού με θέση εργασίας Σ.Ο.Χ. (1/2013 Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας   October 24th, 2013

Στις 24-10-2013 αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, στη Χαλκίδα και στη Θήβα,

οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εποχικού προσωπικού με θέση εργασίας ορισμένου χρόνου της προκήρυξης Σ.Ο.Χ. 1/2013 Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για την κατάταξή τους.

Στα συνημμένα παρόντα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μόνο για το σύνολο μονάδων, τη σειρά κατάταξής τους ή τυχόν απόρριψης τους.

Πίνακας κατάταξης Χαλκίδας

Πίνακας απορριπτέων Χαλκίδας

Πίνακας κατάταξης Θήβας

Πίνακας απορριπτέων Θήβας