ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Αποκαταστάθηκε η σύνδεση του ιδρύματος με το Internet στην Λαμία   October 25th, 2013

Σας πληροφορούμε ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεση του ιδρύματος με το Internet στην Λαμία.
Το πρόβλημα οφειλόταν σε δυσλειτουργία εξοπλισμού του ΕΔΕΤ στον κόμβο του Βόλου
(η σύνδεσή μας με το κόμβο του ΕΔΕΤ στην Αθήνα γίνεται μέσω Βόλου και Λάρισας).

Λεπτομέρειες για το χρονικό τη βλάβης υπάρχουν στην επίσημη σελίδα του ΕΔΕΤ στο link:
http://lists.noc.grnet.gr/sympa/arc/outages/2013-10/msg00012.html

Αχιλλέας Λυκοτσέτας
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας