Τελικός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη καθηγητών- εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας   October 30th, 2013