Πλήρωση τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   October 30th, 2013

Πλήρωση τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
-ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κεραμικά υλικά, πορώδη και καταλυτικά».
-ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΣΑΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με έμφαση στις δομές της Άλγεβρα».

Σχετική περίληψη προκήρυξης

Σχετική προκήρυξη